Trang chủ Giới thiệu về Mỹ Lợi Năng lượng SOQI Thông tin chung về Mỹ Lợi Liên hệ

 Thông tin NPP

Sản phẩm
Hoạt động
Quy trình, thủ tục
Khác


Quy trình, thủ tục
Quý khách hàng có thể tham khảo quy trình hoạt động của Công ty tại đây!
Quy trình chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Quy trình, thủ tục ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp | Quy trình, thủ tục đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp | Quy trình, thủ tục cấp thẻ thành viên | Quy trình, thủ tục đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng | Chính sách bảo hành, bảo trì | Quy trình mua lại hàng hóa, trả lại tiền | Quy trình chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp | Quy trình giải quyết khiếu nại |

CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

1.     Nguyên tắc chấm dứt Hợp đồng

-      Nếu có nhu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Nhà Phân Phối cần gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty trước khi chấm dứt Hợp đồng tối thiểu là 10 ngày làm việc.

-      Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi văn bản thông báo cho Nhà Phân Phối trước khi chấm dứt Hợp đồng tối thiểu là 10 ngày làm việc, tới địa chỉ mà Nhà Phân Phối đã đăng ký với Công ty, nếu Nhà Phân Phối có những hành vi sau đây:

*  Nhà Phân Phối thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp khi chưa được cấp Thẻ thành viên.

*  Cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực khi giới thiệu về Công ty, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, Kế hoạch trả thưởng và Quy tắc hoạt động của Công ty.

*  Vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng và các quy định khác của Công ty.

*  Có hành vi không tốt hoặc hành vi bất hợp pháp làm tổn hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của Công ty.

*  Vi phạm nghiêm trọng pháp luật khác (nếu có).

-      Công ty có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp khi Nhà Phân Phối có những hành vi sau:

*  Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

*  Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của Công ty.

*  Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công ty ủy quyền bằng văn bản.

*  Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc Nhà Phân Phối của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của Công ty mà mình đang tham gia.

*  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

*  Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Lưu ý:

* Nhà Phân Phối bị chấm dứt Hợp đồng do vi phạm những hành vi được quy định tại “Nguyên tắc chấm dứt Hợp đồng” sẽ vĩnh viễn không được trở thành Nhà Phân Phối của Công ty.

* Nhà Phân Phối chấm dứt Hợp đồng do tự nguyện thì sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng mới được đăng ký lại như một Nhà Phân Phối mới, tất cả các cấp bậc tiền thưởng, tuyến dưới sẽ được tính lại từ đầu.

2.     Quy trình chấm dứt và thanh lý Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Bước 1: Sau khi Công ty hoặc Nhà Phân Phối nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp từ một bên còn lại gửi thì Nhà Phân Phối cần nộp lại cho Công ty:

*  Thẻ thành viên;

*  Bản sao CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;

*  Văn bản xác nhận hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản;

*  Thông báo chỉ định đào tạo viên (nếu có)

Bước 2: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận đủ hồ sơ trên, Công ty tiến hành quy trình mua lại sản phẩm theo nguyên tắc và quy trình trả, mua lại hàng hóa (nếu có yêu cầu). Hai bên thống nhất về toàn bộ hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối được hưởng từ hệ thống phân phối của mình (nếu có), thống nhất các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).

Bước 3: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận và thống nhất các nội dung nêu tại Bước 2, Công ty sẽ thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Nhà Phân Phối bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng mà Nhà Phân Phối cung cấp, và Nhà Phân Phối hoàn trả các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).

Bước 4: Sau khi Công ty thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Nhà Phân Phối, các bên sẽ tiến hành ký Biên bản thanh lý hợp đồng. Sau khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt, các bên cam kết không tranh chấp hoặc không khiếu nại gì về sau.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỸ LỢI
Địa chỉ: 345/2 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Số GCNĐKKD: 0309336968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/07/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 14/02/2020
Số GCNĐKHĐBHĐC: 061/QLCT-GCN, cấp lần đầu ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/03/2019
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỸ LỢI
Đ/C: 21 Đường 40, Khu Phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số GCNĐKHĐCN: 0309336968-001, đăng ký lần đầu ngày 18/02/2016
Điện thoại: (028) 37408294 ~ 37408299   Fax: (028) 37408300   website: www.myloi.com.vn     
email: cskh@myloi.com.vn

Thời gian làm việc: (từ thứ Hai đến thứ Bảy) Sáng: 08:30 ~ 12:00     Chiều: 13:00 ~ 17:30