Trang chủ Giới thiệu về Mỹ Lợi Năng lượng SOQI Thông tin chung về Mỹ Lợi Liên hệ

 Thông tin NPP

Sản phẩm
Hoạt động
Quy trình, thủ tục
Khác


Quy trình, thủ tục
Quý khách hàng có thể tham khảo quy trình hoạt động của Công ty tại đây!
Quy trình mua lại hàng hóa, trả lại tiền
Quy trình, thủ tục ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp | Quy trình, thủ tục đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp | Quy trình, thủ tục cấp thẻ thành viên | Quy trình, thủ tục đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng | Chính sách bảo hành, bảo trì | Quy trình mua lại hàng hóa, trả lại tiền | Quy trình chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp | Quy trình giải quyết khiếu nại |

QUY TRÌNH MUA LẠI HÀNG HÓA VÀ TRẢ LẠI TIỀN

Thủ tục đổi, trả, mua lại hàng hóa được thực hiện tại trụ sở Công ty, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc địa chỉ khác do Công ty chỉ định.

-      Thời gian đổi trả, mua lại hàng hóa: trong giờ làm việc hành chính của Công ty (trừ các ngày nghỉ có thông báo trước và các ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước).

-      Trong mọi trường hợp khách hàng yêu cầu hoàn tiền hay đổi trả hàng hóa, Nhà Phân Phối có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của khách hàng theo “Quy trình đổi, trả, mua lại hàng hóa” của Công ty.

1.     Đổi hàng hóa

a.     Nguyên tắc đổi hàng hóa

-      Nhà Phân Phối có thể yêu cầu đổi hàng hóa, khi hàng hóa được xác định bị lỗi do nhà sản xuất, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại.

-      Hàng hóa đổi lại phải đáp ứng các điều kiện sau: Hàng hóa còn hạn sử dụng, còn nguyên bao bì, tem, nhãn và kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng.

-      Công ty chỉ chấp nhận đổi sản phẩm tương đương.

b.     Quy trình đổi hàng hóa

Bước 1: Khi yêu cầu đổi trả hàng hóa, Nhà Phân Phối cần cung cấp:

*  Phiếu đề nghị đổi hàng hóa;

*  Thẻ thành viên và chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực;

*  Hóa đơn và các chứng từ mua hàng.

Bước 2: Khi tiếp nhận Phiếu đề nghị đổi hàng, trong 05 (năm) ngày làm việc, nếu sản phẩm được xác định là lỗi do sản xuất theo quy định của Nhà sản xuất, và phù hợp với “Chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm”, thì Công ty sẽ tiến hành đổi sản phẩm tương đương cho Nhà Phân Phối. Nếu tại thời điểm đổi hàng và hết thời hạn giải quyết đổi hàng mà Công ty không còn sản phẩm để đổi thì phải mua lại sản phẩm đó với giá bằng với số tiền mà Nhà phân phối phải trả để có được sản phẩm đó.

2.     Trả lại, mua lại hàng hóa

a.     Nguyên tắc trả lại, mua lại hàng hóa

-      Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu Nhà phân phối có yêu cầu trả lại hàng, Công ty có trách nhiệm mua lại, kể cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại.

-      Hàng hóa Công ty mua lại phải đáp ứng các điều kiện sau: Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem nhãn, chưa qua sử dụng; hàng hóa còn hạn sử dụng; kèm theo hóa đơn và các chứng từ mua hàng, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

-      Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối có yêu cầu trả lại và hàng hóa phù hợp qui định trả lại nêu trên thì Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa và hoàn trả lại tối thiểu 90% số tiền mà Nhà Phân Phối đã trả để nhận số hàng hóa đó.

-      Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối đã nhận từ việc mua hàng hóa bị trả lại.

-      Số tiền cần hoàn trả cho Nhà Phân Phối sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản đến tài khoản do Nhà Phân Phối cung cấp.

-      Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho Nhà Phân Phối theo quy trình tại điểm b khoản 2 mục IV của Quy tắc hoạt động này.

b.     Quy trình trả lại, mua lại hàng hóa và trả lại tiền

Bước 1: Khi có nhu cầu hoàn trả hàng, Nhà Phân Phối cần cung cấp:

*  Phiếu đề nghị mua lại hàng hóa;

*  Thẻ thành viên và chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực;

*  Hóa đơn và các chứng từ mua hàng;

*  Sản phẩm hoàn trả phù hợp với “Nguyên tắc mua lại hàng hóa”

Bước 2: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các hồ sơ và hàng hóa được nêu tại mục trên, Công ty tiến hành kiểm tra và xem xét sản phẩm phù hợp với “Nguyên tắc trả lại, mua lại hàng hóa”. Công ty sẽ thông báo cho Nhà Phân Phối về việc chấp thuận mua lại hàng hóa hoặc lý do từ chối mua lại hàng hóa. Nếu chấp thuận mua lại hàng hóa thì thông báo sẽ thể hiện rõ số lượng hàng hóa cần mua lại và chi tiết số tiền cần hoàn trả cho Nhà Phân Phối.

Bước 3: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, Công ty sẽ mời Nhà Phân Phối lên làm việc để thống nhất khoản tiền Công ty sẽ trả cho Nhà Phân Phối sau khi trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại.

Bước 4: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hai bên thống nhất số lượng hàng cần mua lại và số tiền cần hoàn trả. Công ty sẽ tiến hành thanh toán số tiền cần hoàn trả cho Nhà Phân Phối theo qui định tại “Nguyên tắc trả lại, mua lại hàng hóa” nêu trên.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỸ LỢI
Địa chỉ: 345/2 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Số GCNĐKKD: 0309336968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/07/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 14/02/2020
Số GCNĐKHĐBHĐC: 061/QLCT-GCN, cấp lần đầu ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/03/2019
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỸ LỢI
Đ/C: 21 Đường 40, Khu Phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số GCNĐKHĐCN: 0309336968-001, đăng ký lần đầu ngày 18/02/2016
Điện thoại: (028) 37408294 ~ 37408299   Fax: (028) 37408300   website: www.myloi.com.vn     
email: cskh@myloi.com.vn

Thời gian làm việc: (từ thứ Hai đến thứ Bảy) Sáng: 08:30 ~ 12:00     Chiều: 13:00 ~ 17:30