Trang chủ Giới thiệu về Mỹ Lợi Năng lượng SOQI Thông tin chung về Mỹ Lợi Liên hệ

 Thông tin NPP

Sản phẩm
Hoạt động
Quy trình, thủ tục
Khác


Quy trình, thủ tục
Quý khách hàng có thể tham khảo quy trình hoạt động của Công ty tại đây!
Quy trình, thủ tục cấp thẻ thành viên
Quy trình, thủ tục ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp | Quy trình, thủ tục đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp | Quy trình, thủ tục cấp thẻ thành viên | Quy trình, thủ tục đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng | Chính sách bảo hành, bảo trì | Quy trình mua lại hàng hóa, trả lại tiền | Quy trình chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp | Quy trình giải quyết khiếu nại |

Cấp thẻ thành viên

a.     Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày được thông báo hoàn thành khóa đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp và cấp xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, Nhà Phân Phối ký văn bản cam kết theo Mẫu số 13 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

b.     Sau khi Nhà Phân Phối ký Văn bản cam kết theo Mẫu số 13, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên.

c.     Công ty sẽ liên hệ Nhà Phân Phối thông qua điện thoại hoặc email để Nhà Phân Phối đến trụ sở Công ty nhận thẻ. Sau khi nhận thẻ, Nhà Phân Phối ký vào biên bản giao nhận. Nếu Nhà Phân Phối ở xa, không tiện đến Công ty nhận thẻ thì Công ty sẽ gửi thẻ thông qua đường bưu điện theo địa chỉ nhà phân phối cung cấp. Sau khi nhận thẻ, Nhà Phân Phối xác nhận đã nhận thẻ thành viên bằng cách gửi email đến Công ty. Phí chuyển phát Nhà Phân Phối có trách nhiệm thanh toán.

d.     Nhà Phân Phối nhận thẻ thành viên và sau đó được thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp theo qui định pháp luật.

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỸ LỢI
Địa chỉ: 345/2 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Số GCNĐKKD: 0309336968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/07/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 14/02/2020
Số GCNĐKHĐBHĐC: 061/QLCT-GCN, cấp lần đầu ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/03/2019
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỸ LỢI
Đ/C: 21 Đường 40, Khu Phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số GCNĐKHĐCN: 0309336968-001, đăng ký lần đầu ngày 18/02/2016
Điện thoại: (028) 37408294 ~ 37408299   Fax: (028) 37408300   website: www.myloi.com.vn     
email: cskh@myloi.com.vn

Thời gian làm việc: (từ thứ Hai đến thứ Bảy) Sáng: 08:30 ~ 12:00     Chiều: 13:00 ~ 17:30